#1535

Ninja School Online

Cấp độ: 74

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 74 vk 5x +10 full 10 , 1 món 8

60,000 CARD
42,000 ATM

Cấp độ: 74

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 74 vk 5x +10 full 10 , 1 món 8

Tài khoản liên quan

tiêu 88 vk 10, full 8, 2 món 12, ...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 78 vk 6x +9 đồ5x full 8, 3 ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
quạt 87 vk 6x +10, set 6x ful 10, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
kunai 75 vk 9 full 8 có sói, 21, ...
Cấp độ: 75
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
quat 70 vk6x + 11 1 món + 12, có ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
cung 94 vk +12, bùa 9x +13 đa kha ...
Cấp độ: 94
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
xác kunai 90 full 8
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ