#1521

Ninja School Online

Cấp độ: 87

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10, 1 +8, 2 món +12, yoroi tl2, có sói, 40 tr yên

189,000 ATM
270,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 87

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 87, vk5x +12, set 5x full 10, 1 +8, 2 món +12, yoroi tl2, có sói, 40 tr yên

Tài khoản liên quan

tiêu lv80, 74m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
xác kunai 90 full 8,9
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
119,000đ
kunai lv80, full 12, đồ ko theo ...
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
266,000đ
cung lv 70 vk 70 +11, đồ 6x full ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
kiếm lv130 vk 90+15 tl 7, set9x f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
kunai lv103 vk90+15 tl6, full15,1 m ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ
kiếm lv80, 142m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ