#1503

Ninja School Online

Cấp độ: 87

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8,10, siêu xe 3 sao, yoroi tl 3, 5 stn, 126tr yên

294,000 ATM
420,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 87

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8,10, siêu xe 3 sao, yoroi tl 3, 5 stn, 126tr yên

Tài khoản liên quan

tiêu 78 đồ 5,6x full 8, 38m yê ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv70 vk70 +12 tl4, đồ 5,6 ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, só ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
kiêm lv130 vk 90+14 tl6, đồ 7x ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv110 vk 90+14 tl5, full12.4 ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
cung lv90 vk90+12 tl6, gần full13 ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,120,000đ